Powrót do strony głównej Sulky Burel
                                       
   
 
FERTITEST umożliwi w 4 etapach uzyskać
ustawienia szerokości i dawki dla Waszego rozsiewacza SULKY
 
Ważne
Wartości ustawienia szerokości i dawki dla FERTITEST są podawane dla orientacji.
Z powodu różnych właściwości fizycznych nawozów (związanych z warunkami klimatycznymi, z warunkami składowania, z typem nawozu różniącym się w zależności od producenta, itp.), podawane ustawienia mogą różnić się od rzeczywistych ustawień maszyny dla danego nawozu, w rzeczywistych warunkach pracy.
Dlatego zalecamy systematyczne przeprowadzanie próby kręconej dawki wysiewu i kontroli szerokości roboczej, zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi rozsiewacza w celu uzyskania największej możliwej precyzji ustawienia.
SULKY BUREL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku używania ustawień orientacyjnych FERTITEST.
Potwierdzam zapoznanie się z warunkami korzystania z FERTITEST
© Sulky-Burel
Your Fertitest service will soon evolve, you will be able to create your account and/or download the new App from December 17, 2019.

OK